Dvojdom D1

Dvojdom D1

154,564.00

1 na sklade


Kategórie:

Popis

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami (DVOJDOM). Rodinný dom bude umiestnený v lokalite IBV Bzinská v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, ako dva z domov navrhovaných v tejto lokalite.

Územie, na ktorom sa realizuje výstavba rodinných domov je prevažne rovinaté.

Príjazd a prístup na pozemok a k objektu bude zabezpečený navrhovanou komunikáciou zo západnej strany.

Pôdorys domu je jednoduchého nepravidelného obdĺžnikového tvaru s najväčšími vonkajšími rozmermi 2×10,4m x 10,45m.  Rodinný dom bude nepodpivničený, dvojpodlažný objekt zastrešený plochou strechou. Architektonicky je dom navrhnutý v jednoduchom, čistom a modernom štýle.

V navrhovanom dvojdome budú nasledovné obytné priestory a miestnosti (v jednej bytovej jednotke):

1.NP

  • obývacia izba + kuchyňa
  • spálňa

2.NP

  • 2xizba

 

Dispozíciu budú dopĺňať miestnosti príslušenstva a technické miestnosti.

Ďalšie informácie

Rozmery 10.45 × 10.2 m
Zastavaná plocha

92,45 m2

Podlažná plocha

110,28 m2

Obytná plocha

71,64 m2

Strecha

plochá, Výška strechy +6,62 m nad úrovňou podlahy prvého nadzemného podlažia

Severozápad

zádverie, kuchyňa, technická miestnosť, sklad, kúpeľňa, schodisko

Juhovýchod

obývacia izba, kúpeľňa, spálňa, 2x izba, terasa

Pôdorys 1.NP

Pôdorys 2.NP

Pohľady

Rez

Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby

Navrhovaný dvojdom bude situovaný v urbanizovanom území obce vo forme nízko podlažnej zástavby rodinných domov (IBV).

Nezastavané plochy budú upravené zeleňou a budú tak prispievať k vytvoreniu pozitívnej mikroklímy. Tvarové a objemové riešenie objektu je tradičné a spĺňa štandardné regulatívy stanovené pre individuálnu zástavbu územia :

  • Dvojdom je tvorený rodinným domom D1/2 a zrkadleného rodinného domu D2/2
  • Uličná fasáda domu navrhovaného objektu rešpektuje uličnú čiaru IBV Bzinská
  • Podlažnosť: dve nadzemné podlažia
  • úroveň ±0,00 = cca 300 mm nad úrovňou najvyššieho bodu jestvujúcej komunikácie / cesty
  • Zastrešenie plochou strechou
  • Výška strechy +6,71 m nad úrovňou podlahy prvého nadzemného podlažia

Opis dispozície

Vstup do objektu D1/2 je z juhozápadnej svetovej strany. Zádverie je riešené tak, aby z neho bol prístup do technickej miestnosti, chodby, obývacej izby a na schodisko vedúce na 2.NP. Obývacia izba je navrhnutá ako otvorený priestor prepojený s kuchyňou. Z chodby je prístup do spálne a na WC. Spálňa ma navrhnutú vlastnú kúpeľňu a šatník umiestnený pod schodiskom. Technická miestnosť je prepojená s externým skladom ktorý má vlastný vstup z exteriéru. Na 2.NP sa nachádza chodba z ktorej je prístup do všetkých miestností na poschodí: kúpeľne a dvoch izieb.

Spojenie s exteriérom zabezpečuje terasa za domom a tak skvalitňuje bývanie v rodinnom dome. Terasa je prístupná z obývacej izby a spálne.

Vstup do objektu D2/2 je zo severovýchodnej svetovej strany. Dispozíciu majú rovnakú.

Orientácia na svetové strany

Orientácia objektu na svetové strany ako i vstupu do objektu je zrejmá z výkresu C/101 – celková situácia stavby. Dom je umiestnený na parcele tak, že hlavný vstup je orientovaný na juhozápad (D1/2) a severovýchod (D2/2). Odstupové vzdialenosti ostatných stavieb sú dostatočné.

 

Rodinný dom D1/2:

Severovýchod:   –

Juhovýchod:     obývacia izba, kúpeľňa, spálňa, 2x izba, terasa

Juhozápad:      vstup

Severozápad:    kuchyňa, technická miestnosť, zádverie, chodba, kúpeľňa

Vnútorné pries.: wc, chodba, šatník, schodisko

 

Rodinný dom D2/2:

Severovýchod:   vstup

Juhovýchod:     obývacia izba, kúpeľňa, spálňa, 2x izba, terasa

Juhozápad:      –

Severozápad:    kuchyňa, technická miestnosť, zádverie, chodba, kúpeľňa

Vnútorné pries.: wc, chodba, šatník, schodisko

Zvislé nosné a obvodové konštrukcie

Obvodové múry objektu sú navrhnuté z keramických tvárnic HELUZ FAMILY 30 brúsená hr.300mm na tenkovrstvú lepiacu maltu. Vnútorné nosné murivo bude vyhotovené taktiež z keramických tvárnic HELUZ UNI 30 brúsená hr.300mm na tenkovrstvú lepiacu maltu a HELUZ 20 brúsená hr.200mm na tenkovrstvú lepiacu maltu. Železobetónový stĺp 500x300mm bude vystužený prútmi ØR20  v každom rohu prierezu a prútmi ØR12 v polovici dlhších strán. Strmene navrhujeme uzavreté priemeru 8 mm po 150 mm.

Priečky

Nové vnútorné priečky hr. 150 mm sú navrhnuté z keramických tvárnic HELUZ 14 brúsená na tenkovrstvú lepiacu maltu.

Vodorovné konštrukcie

Strop nad prízemím je navrhnutý zo železobetonovej stropnej dosky hr. 250mm vystuženou podľa statiky.

Strop nad 2.NP je navrhnutý zo železobetónovej stropnej dosky hr. 180mm vystuženou podľa statiky.

Ďalej sú vodorovné nosné konštrukcie reprezentované vencom. Veniec bude v pozdĺžnom smere vystužený prútmi ØR12  v každom rohu prierezu. Strmene navrhujeme uzavreté priemeru 8 mm po 200 mm.

V úrovni stropu nad 1.NP sa vyhotoví železobetónový veniec hr. 410 mm. V úrovni stropu nad 2.NP sa vyhotoví železobetónový veniec hr. 430 mm.

Schodisko

Navrhované jednoramenné schodisko (18×171,66/286) v rodinnom dome je monolitické. Nosná doska schodiska hr.180mm bude uložená na základ a votknutá do ŽB stropnej dosky, vystužené podľa statiky.  Šírka schodiska je 1000mm. Nášľapná vrstva stupňov a obklad podstupníc je navrhnutý z keramického obkladu. Alternatívne je možné uvažovať s dreveným obkladom.  Zábradlie / madlo je navrhnuté vo výške 950mm.

Strecha

Na objekte je navrhnutá plochá strecha lemovaná murovanými atikami. Krytina je navrhnutá povlaková s príťažovou vrstvou kameniva frakcie 16/32 o hr. 80mm. Plocha strešnej krytiny = cca 136 m2. Odvodnenie bude riešené do troch dažďových zvodových potrubí cez atikový múr s využitím systémových chrličov. Strešné zvody sú navrhnuté tak aby nedošlo k zatopeniu strechy.

Všetky klampiarske výrobky a konštrukcie sú z poplastovaného plechu (alt. pozinkovaný plech, meď zinok) hr.0,7 mm. Spádovanie strechy je min. 2,0%.

Výplne otvorov

Všetky výplne okien a dverí budú plastové s izolačným  trojsklom – Uok = 0,70 W/m2K – farba – určí investor.  Vchodové dvere budú plastové, čiastočne presklené s izolačným trojsklom – Uok = 0,70 W/m2K. Odporúča sa aplikovať z exteriérovej strany difúzne otvorená fólia a z vnútornej strany paronepriepustná fólia. Farbu okien určí investor.

Vnútorné dvere plné, prípadne členené v kombinácii so sklenou výplňou drevené, alt. imitácia dreva(doporučené SAPELI, alebo FOLCENT) vo farbe, ktorú určí investor + zárubne obložkové drevené. Kovanie dverí má doporučené chrómové materiálové prevedenie.

Povrchy a obklady

Podlahy

Keramická dlažba:                          zádverie, technická miestnosť, externý sklad, 2x chodba, 2x kúpeľňa, kuchyňa, wc, schodisko

Laminátová podlaha:                       obývacia izba, 2x izba, spálňa, šatník

Kamenná dlažba:                           terasa

Steny vnútorné

Odporúčajú sa prevádzať po prevedení elektrických rozvodov a inštalačných drážok. Navrhnutá je sadrová omietka. V miestnostiach s vlhkou a s polovlhkou prevádzkou je povrch navrhnutý z vápenno-cementovej omietky. Všetky povrchy stien budú natreté bielym PRIMALEXOM. Farebné prevedenie určí investor. Keramický obklad podľa výberu investora v kúpeľniach po svetlú výšku. Nárožia a ukončenia obkladov a soklíkov sú opatrené plastovými profilovanými lištami (napr. PROTECTOR) rovnakej farby ako obklady a dlažby. Sokle v miestnostiach sú vyhotovené ako keramické alebo drevné podľa druhu podlahy.

Steny vonkajšie

Celý objekt má vonkajšie steny navrhnuté z vonkajšej tenkovrstvovej škrabanej omietky hr. 2mm + 3 mm vystuženej sklotextilnou mriežkou – škrábaná omietka – farba biela (alt. podľa výberu investora). Soklík môže mať povrchovú úpravu soklovej tenkovrstvej omietky – farba tmavo šedá (resp. biela, alt. podľa výberu investora). Alternatívne riešenie je lícový/kamenný obklad 2.NP nad rovinou atiky 1.NP (farba podľa výberu investora).

Krb

V obývacej izbe je navrhnutý krb (alt. kachle, piecka), ktorého dodávku zabezpečí špecializovaná firma. Pre odvod spalín sa zhotoví trojvrstvový komínový systém SCHIEDEL PERMETER (alt. ABSOLUT) ø150mm. s montážou na strop priamo nad krbom (kachľami, pieckou). Dodávku zabezpečí špecializovaný firma. Treba dbať na nehorľavú podlahu okolo krbu (kachľami, pieckou) do vzdialenosti min. 500mm. Komín je potreba vytiahnuť aspoň 1m nad úroveň atiky.

Tepelná izolácia

Fasáda bude zateplená zatepľovacím systémom (napr. BAUMIT) (tanierové hmoždinky, tmel, sieťka, tenkovrstvá omietka) s tepelnou izoláciou KZS z EPS polystyrénu GREYWALL (alt. minerál) hrúbky 100mm max. deklarovaná lambda 0,031W(m.K).

Nové základy budú odizolované od terénu z vonkajšej strany tvrdeným nenasiakavým polystyrénom (ISOVER EPS SOKLOVÁ) hr.100mm (max deklarovaná lambda 0,034 W(m.K)) do výšky prvého radu tehál, ktoré sú z keramických tvárnic HELUZ FAMILY 30 brúsená hr. 300mm.

Podlaha na teréne bude zateplená doskami z expandovaného polystyrénu (EPS Neofloor 100) hr.130mm alternatívne izolácia z kamennej vlny (max deklarovaná lambda 0,034 W(m.K)).

Strop nad 1..NP bude zateplený doskami z expandovaného polystyrénu (napr. ISOVER EPS100S) hr. 40mm (max deklarovaná lambda 0,031 W(m.K)) + doskami z min. vlny (napr. ISOVER T-P) hr. 30mm (max deklarovaná lambda 0,039 W(m.K)).

Plochá strecha nad 1.NP aj nad 2.NP bude zateplená expandovaným polystyrénom (napr. ISOVER EPS200S) hr.2x160mm (max deklarovaná lambda 0,033 W(m.K)) a spádovými doskami 20-180mm z rovnakého TI materiálu. Pod TI plochej strechy treba umiestniť parotesnú fóliu.

Akustická izolácia

Predmetná stavba je navrhovaná v kľudovej zóne obce Nové Mesto nad Váhom. V blízkom okolí nie sú zdroje hluku, ktoré by ovplyvňovali užívanie stavby.

Akusticko-stavebné riešenie zohľadňuje možný zdroj hluku z prevádzkového zariadenia – kotolne a hluk vytváraný samotnými užívateľmi.

Akustická izolácia  hr. 30mm (napr. ISOVER T-P) bude použitá v skladbe podlahy na 2.NP spoločne s EPS 100S hr. 40mm.

Hydroizolácia

Podkladný betón v úrovní 1.NP sa natrie penetračným náterom, na ktorý  je navrhnutá hydroizolácia modifikovaný asfaltový pás. V skladbe strešnej konštrukcie je navrhnutá povlaková hydroizolácia PVC.

Klampiarske práce

Všetky klampiarske výrobky sú navrhnuté z poplastovaného plechu a budú zrealizované podľa STN 73 3610. Spádovanie atiky do vnútornej strany strechy min. 2%.